Trang chủ Sản phẩm Tin tức công nghệ Phần mềm Khách hàng Liên hệ |

Xếp hàng điện tử

Thẻ thông minh

Thực đơn điện tử

Quản lý bãi giữ xe

Gọi y tá

Chấm điểm nhân viên

Gọi phục vụ

Bảng giá điện tử

Máy chấm công

 

Máy chấm công  

 

Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Kỹ thuật

Lượt truy cập

 

RONALD JACK 3979 C

Tính năng:
- Sử dụng vân tay
- Màn hình màu
- Chứa 3000 dấu vân tay + 3000 password
- Sử dụng chip xử lý Intel
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
- Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
- Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver
- Tốc độ xử lý nhanh
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
- Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010

RONALD JACK 8000 C

Tính năng:
- Sử dụng vân tay và thẻ RFID
- Màn hình màu
- Chứa 3000 dấu vân tay + 3000 thẻ + 3000 password
- Sử dụng chip xử lý Intel
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
- Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
- Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver
- Tốc độ xử lý nhanh
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
- Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB thật tiện lợi
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
- Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010

RONALD JACK 6868

Tính năng:
- Sử dụng vân tay và thẻ RFID
- Màn hình màu
- Chứa 4000 dấu vân tay + 4000 thẻ + 4000 password
- Sử dụng chip xử lý Intel
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn mới nhất 2011
- Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver
- Tốc độ xử lý nhanh
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
- Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB thật tiện lợi
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
- Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010

RONALD JACK 4000TID-C

Tính năng:
- Sử dụng vân tay và thẻ RFID
- Màn hình màu
- Chứa 4000 dấu vân tay + 4000 thẻ + 4000 password
- Sử dụng chip xử lý Intel
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
- Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
- Tốc độ xử lý nhanh
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Có 15 kiểu chuông báo giờ vào, ra, tăng ca - Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
- Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010

RONALD JACK 3000TID

Tính năng:
- Sử dụng vân tay và thẻ RFID
- Chứa 4000 dấu vân tay + 4000 thẻ + 4000 password
- Sử dụng chip xử lý Intel
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
- Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
- Tốc độ xử lý nhanh
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 80.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
- Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010

RONALD JACK U-160

Tính năng:
- Sử dụng vân tay và thẻ RFID
- Chứa 2200 dấu vân tay + 2200 thẻ + 2200 password
- Sử dụng chip xử lý Intel
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
- Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
- Tốc độ xử lý nhanh
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 80.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
- Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010

RONALD JACK U-160C

Tính năng:
- Sử dụng vân tay và thẻ RFID
- Màn hình màu
- Chứa 3000 dấu vân tay + 3000 thẻ + 3000 password
- Sử dụng chip xử lý Intel
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
- Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
- Tốc độ xử lý nhanh
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
- Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010

RONALD JACK X628T-C

Tính năng:
- Sử dụng vân tay
- Màn hình màu
- Sử dụng bàn phím cảm ứng
- Chứa 3000 dấu vân tay + 3000 password
- Sử dụng chip xử lý Intel
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
- Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
- Tốc độ xử lý nhanh
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
- Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010

RONALD JACK T6

Tính năng:
- Sử dụng vân tay
- Chứa 2800 dấu vân tay + 2800 password
- Sử dụng chip xử lý Intel
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
- Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
- Tốc độ xử lý nhanh
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 80.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS232/485, TCP/IP
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
- Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010

RONALD JACK H3

Tính năng:
- Sử dụng vân tay
- Chứa 500 dấu vân tay
- Sử dụng chip xử lý Intel
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn
- Kết nối với chuông ngoài báo giờ vào, giờ ra
- Tốc độ xử lý nhanh
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 30.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng USB
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công
- Phần mềm chấm công Tiếng Việt chuyên nghiệp MITA 2010

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Kỹ Thuật Số VIỄN PHÚC